Ugyanennek a tudóscsoportnak gerontológiával, geriátriával, vagyik az öregedés pszichofiziológiájával foglalkozó részlege rájött, hogy a kultúrnépek között a legtovább élnek a japánok. Életmódjuk talán még keményebb, mint az amerikai embereké, többet dolgoznak és kevesebb a szabadságuk. Annak ellenére, hogy több halat esznek, mint az amerikaiak, koleszterin szintjük – ami a szívre rossz hatással van – olyan, mint az amerikaiaké, és mégis tovább élnek.

A kutatók rájöttek a titokra: s ez az amae effektus. Különös japán szó: amae-hatás. Azt jelenti, hogy a japánoknak évezredek óta van egy sajátos magatartásuk: megbecsüléssel figyelnek egymásra. Ez nem csak köszönési szokás. Ők lélekben is meghajolnak egymás előtt. Ott a szomszéd „tiszteletreméltó”, arra odafigyelnek. A család és az öregember is az. Nem teszik őket elfekvőbe. Csak a családon belül szabad és lehet megöregedni.

Kiderült, hogy azok a japánok, akik átköltöztek Amerikába és átvették az amerikaiak életmódját, néhány évtized alatt a halálozási arányszámukat is átvették - , kivéve azokat, akik egy tömbben életek és megtartották az amae életmódot. Ezek ugyanúgy éltek és ugyanolyan magas kort éltek meg, mint Japánban. – Az amae tulajdonképpen azt jelenti: égi sugárzás. A japánok tehát az égi sugárzást adták tovább. Keresztény nyelvre lefordítva: az Isten lelkét. (Az amae: Isten szeretetének továbbsugárzása a másik ember felé.)

Mi a szeretet? Égi sugárzás… Hogyan mondja János apostol? Az Isten agapé! Az Isten sugárzás; a Szentlélek sugárzása…

A sárga arcú világ és a fehér arcú világ ugyanazt mondja: nincsen két igazság a világmindenség tengelyében. Egyetlenegy van. Az egyik sugárzásnak nevezi, a másik szeretetnek. Az egyik Szentléleknek nevezi, a másik égi sugárzásnak.

Valaki egyszer elmondta, hogy egy ismerőse meghívta Japánba, hogy ott fejlessze japán nyelvtudását. Egy kis szigeten gyakorolta a japán nyelvet mint vendég. Ott-tartózkodása alatt ezen a kis szigeten végigsöpört a tájfun. Szinte mindent letarolt. Ott tájfunbiztosra építik az új házakat és ő egy ilyen bunkerházban húzódott meg. Túlélték az orkánt - ám nem minden ház volt tájfunbiztos. A kiskunyhók összeomlottak.

Amint a viharnak vége lett, mindenki kirohant a házból szomorú szemmel, szótlanul, de először a szomszédjukat nézték meg – él-e? Segítettek egymásnak és estére mindent eltakarítottak. Gyakorolták az amae-t. Ezért élnek soká. Ez a titkuk. – Ezért tudnak megöregedni. Mert ott az öregek megbecsültek – kikérik a tanácsukat; és ha már mozdulni sem tudnak, akkor is ott ülnek a családban. Mert a japánokban van amae; egy nem keresztény nép szentségesen szép életgyakorlatából jó volna valamit magunkévá tenni.

Saját érdekünk tehát, bárhol a világon, hogy ne gyűlölködjünk, ne haragudjunk, ne keseregjünk.  Ellenben a szeretet kiűzi a félelmet, míg endorphint termel és az megszünteti bennünk a szorongást.

Saját érdekünk, hogy tájfun idején (van sokféle tájfun) nagyon nézzünk oda, mi van a szomszédunkkal! A gyülekezeti testvérekkel, a barátokkal, a rokonokkal, van-e egy szelet kenyerük? Hogy ne a kukában kelljen turkálniok. Nem tudom – senki sem tudja -, milyen tájfun jön ránk. De az amae sugározzék belőlünk – az Isten Szentlelke.

Hogy mondja Isten igéje? A szeretetben nincsen félelem, sőt a teljes szeretet kiűzi a félelmet. A félelem pedig gyötrelemmel, szorongással jár, aki pedig fél, abban nem lehet teljessé a szeretet! Ellenben, ha valaki azt mondja, szereti az Istent, a testvérét viszont gyűlöli – az hazudik.

Kemény! De az Ige mondja. Mert, aki nem szereti a testvérét, akit lát, hogyan szeretheti az Istent, Akit nem lát? (1 Jn 4,20)

 

In: Életápolás. Kálvin Kiadó, Budapest, 1993. , 69-71. old

 

1. rész: http://webnover.hu/cikk/hir/1280

2. rész: http://webnover.hu/cikk/hir/1281