Sajátos szempontból szeretnék valamit elmondani egy új tudományról. Ez a pszichofiziológia, pszichobiológia vagy pszichokémia – azzal foglalkozik, hogy kimutassa: nemcsak a test hat a lélekre, s a lélek a testre, hanem vannak biológiai, fiziológiai, kémiai folyamatok, amelyek az agyunkban, idegrendszerünkben mennek végbe, visszahatnak a lelkünkre, és ugyanakkor ezek a nagyon finom, hormonszerű anyagok visszahatnak az érzelmeinkre is.

A pszichofiziológia feladata tehát, hogy bebizonyítsa: vannak negatív érzések, gondolatok, amelyek olyan sajátos anyagokat termelnek ki szervezetünkben, amelyek rombolják az életünket, lényünket, testünket, lelkünket és vannak olyan érzések, amelyek építik, és amelyeket laboratóriumokban bizonyos anyagokból már ki lehet mutatni. – Tehát ezek az anyagok, amiket a szervezetünk termel, életünket vagy építik, vagy rombolják. A pozitív érzelmek – mondja ez az új tudomány – jobban gyógyítanak, mint bármilyen csodacseppek.

Azt gondolhatná valaki, hogy „a szeretet épít” kedves, vallásos kifejezés. S íme kiderül, hogy másképpen is épít. Amit afféle kedves, apostoli jótanácsnak véltünk, kiderül, hogy a kutatók gyógyító szándékkal ajánlják megelőző gyógyszerként.

Néhány példával illusztrálnám: egy amerikai kardiológiai intézetben (American College of Cardiologie), ahol infarktuson átesett, vagy infarktustól félő embereket kezeltek, a testnedveikből és véréből kiszűrtek bizonyos anyagokat. Ezekből megállapították, hogy azoknál, akik valamiféle szeretetkapcsolatban állnak valakivel, akik szeretetet elfogadni tudnak – egészségesebbek, szervezetük ellenállóbb.

Sajnos, nem mindenki tud szeretetet elfogadni, sőt, nem mindenki tud szeretni. Az is kiderült, hogy azok, akik szeretetkapcsolatban vagy szeretetelfogadásban élték életüket a szívbetegek között, azokban egy sajátos anyag: dopamin és norepinephrin termelődik (hormonszerű anyagok), amelyek erősítik az immunrendszert, vagyis ellenálló képességünket, egészségvédő rendszerünket.

Sokkal több ilyen sajátos védőanyagot találtak azok testnedveiben, vérében és nyirokereiben, akik szeretetkapcsolatban éltek, mint akik magukba roskadva szeretet nélkül gyűlölködtek. Tehát a szeretet… olyan biofiziológiai vagy kémiai elváltozást hoz létre bennünk, ami egész valónkat „építi”. …

McClelland professzor különös kísérletet végzett: a kísérlet előtt ugyanezeket a testnedveket megmérte betegeiben, és megmérte IGA szintjüket (sajátos hormonszerű anyag rövidítése, amely a védekező rendszerünket a baktériumok, vírusok ellen védi). A vizsgálat után bevitte ezeket a betegeket egy vetítőterembe, hogy néhány filmet játsszon le nekik, többek között Teréz anyáról, erről a kis albán katolikus nőről, aki egész életét „nővéreivel”, segítőivel az indiai szegényeknek, haldoklóknak és éhező gyerekeknek áldozza.

Vetítés előtt kiderült, hogy többen ateisták, akiket az egész „Teréz-ügy” nem érdekel, de a professzor kérésére mégis bementek a terembe. Akár hívő volt valaki, akár nem, a professzor a film végén újra megmérte IGA szintjüket, ami háromszorosára, négyszeresére emelkedett attól, hogy látták: valaki szeret, valakik szolgálnak; egész életüket másokért odaszentelik. Ennek látványától sok betegnek az immunrendszerét erősítő IGA szintje emelkedni kezdett. Még azoké is, akik ajkbiggyesztve beszéltek erről a Teréz anyáról (ma már Magyarországon is rendje van).

Több ilyen filmet vetített. Mindenütt, ahol A Szeretet megjelent, ahol az érzelmek felbuzogtak, megindult a nézőkben valami sajátos pszichobiológiai vagy pszichofiziológiai folyamat, ami az immunrendszert, a védekezési rendszert erősítette.

Ugyanezt a kísérletet a Harvard egyetem is megismételte és ugyanerre az eredményre jutott. A chicagoi egyetem egyik professzora, Sternberg, ugyanakkor megállapította, hogy azoknál, akik gyűlölködnek, keseregnek,  egyik depresszióból a másikba menekülnek (mert akkor sajnálják, totojgatják őket, ezért fegyverként használják a búskomorságot), a szeretet nagyon fontos. Többen arra a következtetésre jutottak tehát, hogy egy kórházban, ahol valaki törődik velük - , nemcsak gyógyszerelik őket, hanem szeretik is - ezeknek az állapota javul.

Akiknek tele van a szívük keserűséggel, azoknak az IGA szintjük majdnem semmi; ezért védekezési rendszerük gyöngül, könnyebben kapnak a betegágyban tüdőgyulladást, vagy akármilyen bajt. És belehalhatnak betegségükbe.

Íme bebizonyosodott, hogy a betegségek mögött negatív szellemi erő is van: gyűlölet, harag, keserűség. Beteg, mert hiányzik belőlük a derű és a szeretet gyógyító ereje.”

In: Életápolás. Kálvin Kiadó, Budapest, 1993. , 65-67. old