Jézusról szóló művének kezdetén Szent Márk evangélista bemutatja Jézus egy napját (vö. Mk 1,21-38). Ez az ideális nap az elbeszélés izgalmával mutatja be azokat az elemeket, amelyek Jézus életét teljessé és egésszé teszik. Elegendő egyetlen pillantást vetni e napra ahhoz, hogy lássuk: mire van valóban szükségünk a teljes élethez.

Jézus mindenekelőtt a zsinagógába megy. Együtt ünnepel a többiekkel – hallgatja Isten szavát és hirdeti az Ő tetteit. A közös ima manapság nem éppen divatos, pedig hatalmas erő rejlik benne: beléphetek egy közösségbe, amely visz Isten felé, s ebben a közös találkozásban megtapasztalhatjuk, ahogyan a közösség hordoz bennünket, mi magunk pedig odaadva saját imánkat, gazdagítjuk a közösséget. „Mi közünk hozzád, Názáreti Jézus?!” (Mk 1,24) – kérdezi egy megszállott ember. Jézusnak mindjárt e nap kezdetén szembe kell néznie ellenségével, a gonosszal. Ám egyértelműen Jézus az erősebb. Ő győzi le a gonoszt – egyelőre még láthatatlan hatalmával. Isten Jézus által itt is szabadítóként mutatkozik meg: amíg a gonosz a szabadságot szajkózva megkötöz, Isten megszabadít.

Jézus nemcsak a gonoszt győzi le, hanem gyógyít is. Jelenlétében Simon anyósa meggyógyul, így semmi sem zavarja az ünnepi ebédet. Persze a különlegességeknek híre megy, így estére a fél falu ott áll az ajtó előtt, és várják, hogy Jézus az ő betegeiket is gyógyítsa meg. A sok gyógyulásból nagy öröm, újabb ünnep fakad. Igehirdetés, szabadítás, gyógyítás – kevesen mondhatják el, hogy ez lenne fő foglalkozásuk. Ám minden valódi munka ehhez visz közelebb: magunkat odaajándékozva tehetünk azért, hogy világunk szebb, jobb, élhetőbb, emberségesebb legyen. Ha tartalmasan akarjuk élni napjainkat, szükségünk van erre az odaadó munkálkodásra.

Egy ilyen sikeres nap után nagy a kísértés arra, hogy fokozzuk a sikert, a a teljesítményt. Jézus azonban mást tesz. Hajnalban – ami itt még az előző naphoz tartozik – visszavonul a csendbe. Ma úgy mondanánk, inspirációt merít, régiesebb szóval imádkozik. Megkeresi élete közepét, kapcsolatát Istennel, akit Ő Atyának nevez.

Odaadó szolgálat, találkozások, ünneplés és csend – egy teljes élet jézusi kellékei. Milyen egyszerűek ezek, s mégis mily nehéz beépíteni őket napjainkba. Ám Jézus többet tesz a példaadásnál: Ő jelen van ma is, veled is, aki e sorokat olvasod, s Ő az, aki rendet tud rakni napjaidban.

 

Csernai Balázs