Lassan már egy éve, hogy a pandémia számos egyéni és társadalmi kihívással állít szembe bennünket az élet szinte minden területén. Ahogy újra-terveztük, tervezzük a mindennapi életet a megváltozott élet-térben - a kapcsolatokat, a családi, munkahelyi, iskolai létet, vagy épp a szabadidő eltöltését -, folyamatosan alkalmazkodnunk kell a korlátozásokhoz, váratlan változásokhoz. Sok mindent mérlegre teszünk, újra és újra meg kell határoznunk a prioritásainkat. Mindeközben olyan kérdésekkel is szembesülhetünk, amelyekkel korábban nem foglalkoztunk, vagy amelyeket inkább elkerültünk.

A kihívásokkal való megküzdés során a testi épségünk, egészségünk megőrzésével egyidejűleg a látóterünkbe került a lelki egészség megőrzésének fontossága. A „hogyan tudunk ellenállóbbakká válni a vírussal szemben”, „hogyan tudjuk erősíteni az immunrendszerünket”, „milyen óvintézkedéseket tegyünk”, stb. kérdések mögött folyamatosan jelen vannak a lelki megküzdés,  „lelki immunitás” kérdései is, például „hogyan birkózzunk meg a szorongással, bezártsággal, korlátokkal”, hogyan küzdjünk meg a  stresszel”, „hogyan tudunk jól alkalmazkodni a váratlan helyzetekhez”, „hogyan találjunk új belső erőforrásokat”, „hogyan őrizzük meg és fejlesszük a motiváltságunkat”, „hogyan kerüljük el a kimerülést”…

Mindezek tükrében talán már feltettük magunknak a kérdést: Vajon hogyan tudjuk megőrizni vagy újra megtalálni belső egyensúlyunkat a jelentős megterheltséget okozó helyzetekben?

A hatékony megküzdést, sikeres alkalmazkodást lehetővé tevő rugalmas lelki ellenállóképesség, a reziliencia számos tényező függvénye. Az elmúlt évtizedekben számos kutatás vizsgálta a rezilienciát. A kutatók szerint bizonyos személyiségvonások erősítik, ilyen például az önbizalom, önbecsülés; jó kommunikációs készség; a kapcsolatok kialakításának képessége; az önállóság; vagy a saját életünk „kézben tartásának”, a kontroll gyakorlásának képessége. (Szabó – Máth – Sztancsik 2019) Bár lényeges meghatározói az egyéni adottságok, a reziliencia nem kizárólag ezek függvénye: a kapcsolati és közösségi kontextus szintúgy fontos összetevői. (Szokolszky – V. Komlósi 2015)

A reziliencia szoros kapcsolatban áll a pozitív megküzdési stratégiák alkalmazásával is. A szakemberek felhívják a figyelmet arra, hogy nem pusztán a már bekövetkezett, vagy éppen zajló nehézségekkel való megküzdés „minősége” lényeges, hanem az is fontos, hogy a jövőben várható nehézségekre felkészüljünk, fejlesztve a személyes erőforrásainkat. Ezzel együtt szemléletváltásra van szükség, hogy a jövőbeli kihívásokat, történéseket fenyegetés helyett képesek legyünk fejlődési lehetőségnek tekinteni. (Szabó – Máth – Sztancsik 2019)

Ahogy a nehézségekkel való pozitív megküzdés képessége, úgy a reziliencia is fejleszthető!

Sylvia Kéré Wellensiek „Reziliencia-tréning” című könyvében egy főként munkahelyi tréningeken használt, ám egyénileg is jól alkalmazható eszköztárat mutat be a reziliencia fejlesztésére. Ennek egyik fő pontja a személyes energia-háztartás javítása. Az általa javasolt kérdéskörök átgondolása segíthet erőforrásaink megtalálásában, megerősítésében:

  1. Energia-háztartás

 

Tegyük fel magunknak a kérdést: milyen most az energia-szintem? Hány százalékos az „energia-töltöttségem” egy képzeletbeli, 1-100-ig terjedő skálán mérve?

Elégedett vagyok-e az eredménnyel? Amennyiben nem: Mi az, ami fel tud tölteni, mi az, ami rövid és hosszú távon javítaná az energiaszintemet?

 

  1. Adni és kapni

 

 Egyensúlyban van-e az életemben az „adni” és „kapni”?

Amellett, hogy a munkánkban, magánéletünkben folyamatosan „adunk önmagunkból”, tudunk-e befogadni, elfogadni is? Vajon tudatosan táplálkozunk-e, vagyis figyelünk-e saját testi-lelki-szellemi szükségleteinkre? Ismerjük-e, elfogadjuk-e, tiszteletben tartjuk-e saját határainkat, korlátainkat?

 

  1. Ön-gondoskodás

 

 Tudunk-e gondoskodni önmagunkról? –Szánunk-e időt önmagunkra?

 

  1. Stressz

 

 Hogyan kezelem a stressz-helyzeteket? Törekszem-e a pozitív megküzdésre? Tudok-e segítséget kérni az erőmet meghaladó, megterhelő helyzetekben?

 

  1. Erőforrások

 

 Milyen erőforrásaim vannak? Honnan tudok erőt meríteni? Mi az, ami feltölt, és mi az, ami sok energiát vesz el tőlem? Mivel tudom hosszú távon is erősíteni az energia-raktáramat?

 

Az energia-háztartásunk tudatos figyelése, önmagunk és testi-lelki-szellemi szükségleteink érzékelése, az ezzel kapcsolatos önreflexió, az önmagunkról való gondoskodás, a kihívásokra való felkészülés, és a tudatos töltekezés mind hozzájárul ahhoz, hogy erőforrásainkat növeljük és mozgósítani tudjuk a kihívások idején.

 

Tróbert Anett

 

Irodalom

Szokolszky – V. Komlósi (2015): A reziliencia jelenség általános ismérvei és fókuszba kerülése különböző tudományterületeken. Alkalmazott Pszichológia, Vol.15. No.1.pp.11-26.

Szabó – Máth – Sztancsik (2019): A reziliencia és a proaktív megküzdés összefüggéseinek vizsgálata. Alkalmazott Pszichológia, Vol. 19. No.4. pp. 73-99.

Sylvia Kéré Wellensiek (2014): Reziliencia tréning a csapat pszichikai ellenálló képességének fejlesztésére. Z-Press Kiadó Kft.