Október elején ünnepeltük az idősek világnapját. A várható élettartam megnövekedésével előtérbe kerül az időskori életminőség biztosítása, növekszik az aktív idősödés és az élethosszig tartó tanulás jelentősége.

A tanulás szó nem mindenkit tölt el lelkesedéssel. Lehet, hogy olyan „iskolás” emlékeket hordoz, amelyekre nem szívesen gondolunk vissza. Lehet, hogy örömteli pillanatokat, fontos találkozásokat idéz fel. A tanulás a formális, iskolarendszerű képzésen túl, akarva-akaratlanul egész életünkben elkísér, hiszen folyamatosan új tapasztalatokkal gazdagodunk: tanulunk a bennünket körülvevő világról, a társadalomról, embertársainkról, önmagunkról…  A tanulás, mint tudatosan végzett ismeretszerzési tevékenyég energiát, időt igényel, de a legjobb befektetés, hiszen az önmegvalósítás egyik legfontosabb eszköze. Az egyéni növekedés, fejlődés lehetősége minden életkorban adott – a személyiségfejlődés egész életünkön átívelő folyamat. A tudatos tanulás számos pozitív, a fejlődéshez szükséges attitűdöt erősíthet, például nyitottság, figyelem, érdeklődés, kezdeményezés, értelem-keresés, rendszeresség, cél-tudatosság, kitartás, felelősségvállalás, ön-gondoskodás…

Az élethosszig tartó tanulás nem pusztán az ismeretek gyarapítását, hanem a kompetenciák halálig történő fejlesztését is jelenti - célja, hogy az egyén a lehető legjobban kibontakoztassa képességeit. Jelentős szerepe van a versenyképesség megőrzésében, hiszen a szakmai tudás bővítése, folyamatos aktualizálása, az új ismeretek integrálásának képessége elengedhetetlen a gyorsan fejlődő és változó világban.  Az élethosszig tartó tanulás művelése növeli a minél további foglalkoztatottság esélyét, egyúttal hatékony eszköz a társadalmi kirekesztődés ellen. Azonban nemcsak munkaerőpiaci és integrációs hatása fontos - a professzionalitás megőrzése, fejlesztése és a társadalmi részvétel erősítése mellett az életúton át tartó tanulásnak jelentős szerepe van a személyes kiteljesedésben is.

A tanulás tartalmasabbá teszi a mindennapi életet. Az új szempontok beépítése révén gazdagítja a megértésünket, reflexióinkat, kritikai érzékünket. Fejleszti képességeinket, nyitottá tesz újabb lehetőségekre, segít abban, hogy megfogalmazzunk új célokat. Kreativitásra, alkotásra ösztönözve támogat bennünket, hogy értelmet találjunk tevékenységeinkben. A kreatív célmegvalósítás, a tanulási folyamat pozitív eredményeinek megtapasztalása, a sikerek átélése örömet ad és jó hatással van az önértékelésünkre is.

Az idősödés optikájában mindez különösen lényeges. Az életkor előrehaladtával egyre nagyobb figyelmet, erőfeszítést igényel az életminőség fenntartása, a testi-lelki-szellemi egészségmegőrzés és a társadalmi részvétel biztosítása. Kutatások bizonyítják, hogy az időskori tanulás javítja az életminőséget, vitathatatlan a szerepe a szellemi és lelki egészség megőrzésében. A folyamatos tanulás az aktív idősödés egyik alapvető eleme. A tanulás lehetősége nem kötött korhoz - bármikor újrakezdhetjük!

Ha eddig még nem köteleződtünk el az élethosszig tartó tanulás útján, de kedvet kaptunk hozzá, néhány ötlet arra, hogyan vágjunk ismét bele a tanulás izgalmas kalandjába.

Rendszeres olvasás

Iktassuk be a napirendünkbe az olvasást, lehetőleg minél változatosabb formában. Ne csak híreket, vagy érdeklődési körünknek megfelelő témákat olvassunk!

Felfedezés

Érdemes listát készíteni arról, mit szeretnénk felfedezni. Ez ötletet adhat akár egy új hobbi-tevékenység kialakításához is. Az új célok kitűzése erősíti a kreativitást, saját „projektek” megvalósítására ösztönöz.

Tanulni a tanulásról

A tanulásnak számtalan formája, módszere, eszköze van. Érdemes megismerni, kipróbálni újakat! 

Csoporthoz tartozás

Az érdeklődési körnek, hobbinak megfelelő csoporthoz tartozás fokozza a tanulási motivációt. A közös keresés, alkotás, a párbeszéd inspiráló, lelkesítő. Új utakat nyit meg és lehetőséget ad a tapasztalatcserére, a tudás átadására is.

Tróbert Anett