Az elmúlt hónapok tükrében sok minden átértékelődött bennünk. Talán már Önnek is volt alkalma arra, hogy távolságot véve az átélt időszaktól, újra szembenézzen a felmerült kihívásokkal. A hibák, vagy a megélt nehézségek tapasztalatai, megszívlelendő tanulságai mellett a pozitívumok „megörökítése” éppen olyan fontos.

Számos értékes tapasztalatot hozott a járványhelyzet. Például a korlátozott élettérben, a rövid időre „virtuálisabbá” vált kapcsolati háló mellett nagyobb teret kaphattunk mi, magunk. Ez elvezethetett akár életutuk átgondolásához, céljaink, motivációink tudatosításához. Ha eddig nem tettük, talán most egy-egy váratlan helyzet, vagy a korlátozásokból fakadó nehézség kapcsán tudatosabban időt szántunk/szánhatunk az eseményekkel kapcsolatos reflexióra – önreflexióra is. A helyzetek mélyebb átgondolása nyomán nem csak az önismeretben növekedhetünk. Bővülhet pozitív megküzdési startégiáink tárháza – felfedezhetjük a stresszkezelés, problémamegoldás új, gyümölcsöző útjait. Erőforrásokat, eszközöket gyűjthetünk, amelyek hatékonyak lehetnek később más kihívásokkal szemben is.

Fókuszba került a munka világa is. Sokakat fájdalmasan érintett munkahelyük elvesztése. Mások életében a „home office” alatt felerősödött a munka-család konfliktus, vagy megjelent a munka és a magánélet határainak kérdésköre. Érdemes feltenni magunknak a kérdést: vajon mit tanultam a járványhelyzetben a munkámmal kapcsolatban? Ez elvezethet bennünket egy talán régóta halogatott kérdéshez is: hogyan viszonyulok a munkámhoz? Vajon lelkesít-e a munka, amit végzek? Van-e bennem vágy arra, hogy jobban csináljam, növekedjek benne? Ösztönöz-e kreativitásra? Mennyire vagyok „megfáradva” a munkámban?

Érdemes áttekinteni bejárt szakmai utunkat – az alábbi kérdések is segíthetnek ebben:

  • Milyen vágyak, célok vezettek akkor, amikor foglalkozást választottam?
  • Kik voltak a „mestereim”, mit tanultam tőlük?
  • Melyek voltak a legfontosabb mérföldkövek az eddigi szakmai utam során?
  • Melyek a legfontosabb pozitív és negatív munka-tapasztalataim? Vannak-e olyan, munkához kötődő élményeim, amelyekkel foglalkoznom kell - ha szükséges, szakmai, mentálhigiénés segítséget kérve?
  • Hogyan látom most a munkámat, mit jelent számomra?
  • Találok-e benne értéket - Melyek a számomra legfontosabbak?
  • Rendszeresen időt szakítok-e a töltődésre? Milyen módon tudok a leghatékonyabban feltöltődni munka után?
  • Milyen lépéseket kellene tennem, hogy (még) „jobban érezzem magam” a munkámban?

 

A munka sok esetben megterhelő, kimerítő feladat, de lehet ezzel együtt erőforrás is. Az alkotás, a kreatív tevékenység megélése szükséges a lelki egészséghez, és jól-létünkhöz - értelmet és értéket hordozó erőforrás.

Ha úgy érezzük, a munkánk túlzottan megterhelő, vagy elvesztettük a munkára való motivációnkat, vagy testi-lelki kimerüléssel küzdünk a munkánk miatt, NE MARADJUNK EGYEDÜL! Kérjük mentálhigiénés szakember segítségét.