ADVENTI KÉSZÜLET – 2019

A mennyei Atya a saját hasonlatosságára teremtett bennünket. Ő a kép, m!
Jézusban megjelent az Atya ikonja - Karácsony óta tudhatja a képmás, kihez is kell hasonlóvá válnia!

 

Olvasd!

Elmélkedj!

Cselekedj!

ADVENT
1. vasárnap

Iz 2,1-5; Róm 13,11-14;
Mt 24,37-44

 

Jákob háza, gyertek, járjunk az Úr világosságában!

Akit megérint a Szeretet, az változni kezd. Bűnbánatot tart és még nagyobb szeretettel válaszol a szeretetre!

Családi elhatározások az adventre: internetböjt? villanymentes esték? az egymásra figyelés új lehetőségei?

12.02.
hétfő

Iz 4,2-6; Mt 8,5-11

 

Ítéletet tart majd a nemzetek fölött, és igazságot szolgáltat

Csak egyedül Jézusnak adatott meg, hogy eldöntse, milyen családba szülessen meg és mikor. Nekünk az adatott, hogy elengedve az illúziókat, elfogadva a valóságot gyógyítsuk a család sebeit és növekedjünk a szeretetben!

Hogy szabaddá váljak Isten, szeretetére, ma ellene mondok az független életvezetés illúziójának. Kire kell jobban odafigyelnem?

12.03.

kedd

 Xavéri Szt.

Ferenc

Iz 11,1-10; Zs 71; Lk 10,21-24

 

A föld tele lesz az Úr ismeretével

Isten országa köztünk van ott, ahol tiszteletben tartják a mennyei Atya szabadságát, aki az elvesz(t)etteknek is, amikor visszatérnek, ugyanannyit fog adni, mint az itthon maradottaknak!

Hogy szabaddá váljak Isten, szeretetére, ma ellene mondok az összehasonlítások kényszerének. Kifejezem hálámat!

12.04.

szerda

Iz 25,6-10a;  Mt 15,29-37

 

A Seregek Ura bőséges lakomát rendez minden nemzetnek szent hegyén

Isten országa köztünk van! Tegyük láthatóvá azáltal, hogy az Egyháztól távol lévők felé is megnyitjuk a szívünket, felszámoljuk az előítéleteinket és számukra is megadjuk a találkozás lehetőségét!

Hogy szabaddá váljak Isten, szeretetére, ma ellene mondok a változástól való félelmemnek. Hol akadtam el, hol kell változnom?

12.05.

csütörtök

Iz 26,1-6; Zs 117; Mt 7,21.24-27
 

Bízzatok az Úrban, mert az Úr a mi kősziklánk mindörökre

Isten országa elérkezett, és láthatóvá válik ott, ahol az önigazolás, morgás, vádaskodás, ujjal mutogatás helyett, megterítik az irgalom asztalát. Ahol megbocsátanak, kiengesztelődnek és szeretik az ellenségeiket is!

Hogy szabaddá váljak Isten, szeretetére, ma ellene mondok a másoknak megfelelés kényszerének. Kiengesztelődök!

12.06.
péntek

Iz 29,17-24; Mt 9,27-31

 

Nem szégyenül meg többé Jákob, és arca nem sápad el többé

„Isten országa köztetek van.” Amikor a legkülönfélébb emberek képesek mások különbözőségét tisztelve, velük egységben, szeretetben élni, akkor láthatóvá is válik Isten országa, szeretet uralma közöttünk!

Hogy szabaddá váljak Isten, szeretetére, ma ellene mondok a „napi hajtás” kényszerének. Imádkozom, elcsendesedek 15-30 percre.

12.07. szombat Szent Ambrus

Iz 30,19-21. 23-26;
Mt 9,35-10,1. 6-8

 

Ő, a te tanítód, nem rejtőzik el többé előled

Elhozta nekünk Isten országát! Amikor Jézus növekszik bennünk, mi pedig egyre kisebbé válunk, akkor Isten országa már köztünk van!

Hogy szabaddá váljak Isten, szeretetére, ma ellene mondok a karácsonyi reklámgépezet kényszerítő erejének. Van-e lelki ajándékom mindenkinek?

ADVENT
2. vasárnap

Iz 11,1-10; Róm 15,4-9; Mt 3,1-12

 

Építsetek utat a pusztában az Úrnak!

Aki keresi az Isten országát, az már nem várja el, hogy a valóság olyan legyen, amilyennek ő szeretné. Elfogadja a valóságot és ekkor felfedezi Isten országának békéjét és örömét, abban, ami van!

Hogy szabaddá váljak Isten szeretetére, ma ellene mondok az elégedetlenség kényszerének. Megdicsérek, megköszönök mindent!

12.09.
hétf
ő

Szeplőtelen Fogantatás

Ter 3,9-15. 20; Ef 1,3-6. 11-12; Lk 1,26-38

 

Ellenkezést vetek közéd és az asszony közé, a te ivadékod és az ő ivadéka közé

Mária volt az első tanítvány, mert szívébe véste Jézus szavait. Befogadta, követte és elengedte. Hasonlóképpen mi is befogadjuk, követjük, és odaajándékozzuk Jézust másoknak. Ez a küldetésünk, amiben hű segítőnk Mária!

Hogy befogadjam az Ünnepeltet, igent mondok Isten meglepetéseire. Életem mely területét kell megnyitnom Isten előtt, miben kell változnom?

12.10.

kedd

Iz 40,1-11; Zs 95; Mt 18,12-14

 

Megnyilvánul az Úr dicsősége, és minden ember látni fogja

Mária Názáret csendjében vált Jézus tanítványává és növekedett ő is bölcsességben, Isten és az emberek előtt. A csend elengedhetetlen tere a mi tanítvánnyá válásunknak is!

Hogy befogadjam az Ünnepeltet, készségesen igent mondok a váratlan változásokra, helyzetekre.

12.11.

szerda

Iz 40,25-31; Zs 102; Mt 11,28-30

 

Akik az Úrban bíznak, erejük megújul

Mária a templomban talált rá Jézusra. Akik a mi templomainkba betérnek, kikre találnak? Zárt, vallásos csoportra, vagy befogadó, a Másiknak örülő, Krisztushoz vonzó testvérekre? Ma is kaptunk időt a megtérésre!

Hogy befogadjam az Ünnepeltet, készséggel fordulok az idegenek, rászorulók, szükséget szenvedők felé.

12.12.

csütörtök

Iz 41,13-20; Mt 11,11-15

 

Ne félj hát, magam vagyok
a gyámolod

Mária a templomban talált rá Jézusra. Testünk hús-vér temploma Jézusnak épült szentély. Megdicsőítjük testünkben vagy csak testépítők vagyunk? Krisztusra találnak bennünk vagy csak az egónkra?

Hogy befogadjam az Ünnepeltet, igent mondok Isten csendes hívására a fogyasztás lármájával szemben.

12.13.

péntek

Szent Lúcia

Iz 48,17-19; Zs 1; Mt 11,16-19

 

Bárcsak figyeltél volna parancsaimra

Mária a templomban talált rá Jézusra. Folytatódik a szeretet története, amely mindig a leválás - elengedés - mástól függés fájdalmas és szép útja. Máriának és Jézusnak is végig kellett menni ezen az úton. Kövessük őket!

Szentgyónásomra készülök és időben elvégzem, hogy új szívvel várjam az Urat.
Luca-búzát ültetek: hálás vagyok az új élet csíráiért.

12.14. szombat Keresztes Szt. János

Sir 48,1-4.9-11; Zs 79;
Mt 17,10-13

 

Illés ismét eljön

Mária bemutatta a templomban Jézust, ő pedig közösséget vállalt népével, vallási előírásaival. Amíg „zsidózunk” nem értjük a mennyei Atyát, nem szeretjük Jézust és nem tiszteljük Máriát, mert ők szeretik saját népüket!

Imádkozom azokért, akiket nem értek, akik másképpen gondolkodnak, akik távol állnak tőlem, hogy az Üdvözítő szeretete és ereje találjon rájuk.

ADVENT
3. vasárnap

Iz 35,1-6a. 10; Jak 5,7-10;
Mt 11,2-11


Hirdetem az Úr kegyelmét

Mária világra szülte Jézust. Bennünk is meg kellene születnie, de leginkább csak a vajúdás tüneteit hordozzuk magunkon! Van remény, ha jobban rábízzuk magunkat a Szentlélekre, ő ennél a szülésnél a „bába”!

Ma figyelek rá, hogy mindent jókedvűen és Isten kedvére tegyek.

12.16.

hétfő

Szám 24,2-7.15-17a;
Mt 21,23-27

 

Csillag tűnik fel Jákob törzséből, jogar sarjad Izraelből

Máriának az Igen kimondásakor volt lehetősége kérdezni. Isten nem manipulál, nem szuggerálja belénk az akaratát. Van mozgásterünk, hogy szabadon mondhassuk „Legyen meg a te akaratod”!

Bizalommal, türelemmel,
figyelmes szeretettel fogadom a hozzám fordulókat.

12.17.

kedd

Ter 49,2. 8-10; Mt 1,1-17

 

Nem tűnik el a jel Júdától, sem a királyi pálca a lábától

Mária volt az első szentségház, mert benne élt Krisztus. Testünk keresztségünk óta élő tabernákulum, Krisztust hordozó szentély, amely méltó a szeretetre, tiszteletre. Hogy bánsz vele?

A tavalyinál szerényebbre tervezem meg az ünnepi asztalt. Mit adhatnék azoknak, akik szükséget szenvednek?

12.18.

szerda

Jer 23,5-8; Mt 1,18-24

 

Napjaiban megszabadul Júda,és Izrael biztonságban lakik

És az Ige Tetté lett! - azokban, akik az Igére kimondott Igenhez hűségesek maradtak. Mi, vagy ki akadályozhat meg abban, hogy kövesd a kortárs szentek példáját? Mária is nagyon vágyik arra, hogy örömhír legyél!

Nemes szívvel elengedem a tartozásokat, megbántásokat családomban, közösségemben.

12.19.

csütörtök

Bir 13,2-7. 24-25; Lk 1,5-25

 

Te meddő vagy, és nincs gyermeked; de foganni fogsz és fiút szülsz

Mária öröme az Életre kimondott Igen öröme! A Golgotára menet is hitte, hogy minden akadályt elhárít az, akire Igent mondott! El mered-e hinni, hogy mindenben gondot visel rád az, akinek a benned való életére igent mondtál?

Átgondolom a Gondviselés szerepét életemben. Miben kell jobban ráhagyatkoznom, rábíznom magam? Mit adhatnék a rászorulóknak?

12.20.

péntek

Iz 7,10-14; Lk 1,26-38

 

Kérj magadnak jelet az Úrtól, a te Istenedtől

Mária boldog volt és örült, mert vágyakozott rá és hitt is abban, hogy Isten szava beteljesedik az életében. Mária tiszteletünkből erősen hiányzik ennek a hitnek az öröme és ereje!

Betérek egy templomba, köszöntöm az Urat, csendben elidőzöm vele.

12.21. szombat

Én 2,8-14 v. Szof 3,14-18a;
Lk 1,39-45

 

Örvendezzél és vigadj teljes szívvel, Jeruzsálem leánya

Amikor Mária kimondta „Legyen!”, aláírt egy kitöltetlen, üres lapot, és engedte, hogy a mennyei Atya teleírja. Amikor kimondom, hogy „Legyen meg a te akaratod”, megengedem, hogy a mai napomat is átírja, újra tervezze Isten. Ez számomra a bizalom zarándokútja!

Imádkozom és böjtölök. Hiszem, hogy ezek a tettek hatással vannak azokra, akik keresik a visszatérés útját az Atyához.

ADVENT
4. vasárnap

Iz 7,10-14; Róm 1,1-7;
Mt 1,18-24

 

Az Úr maga ad majd nektek jelet

Egy Igen és a Szentlélek kellett ahhoz, hogy Isten szava megtörténjen Máriában. A mi igenünk és a Szentlélek együttműködése teszi Isten szavát bennünk is eseménnyé, életté. Mennyire vágyakozunk rá?

Megváltoztatom gondolkodásomat: felhagyok azzal a gondolattal, hogy tetteim, imáim nincsenek hatással azok éle­tére, akik szenvednek, szomjaznak.

12.23.

hétfő

Mal 3,1-4. 23-24; Lk 1,57-66

 

De ki tudja elviselni az ő eljövetelének napját, s ki állhat meg az ő láttára?

Ma kelj fel, állj az Atya elé, valld meg, hogy vétkeztél! Magyarázkodás, önigazolás helyett engedd magad szeretni és fogadd el az ünnepet!

Időt keresek és találok a csendre, hogy az Úr készítse bennem az ünnepet.

12.24.

kedd

2Sám 7,1-5. 8b-12. 14a-16; Lk 1,67-79

 

Atyja leszek neki, s ő fiam lesz nekem

Karácsonykor elérkezett az Isten országa. Megtestesült a Béke! Nem fegyverszünetből, tárgyalásokból, leszerelésből és kompromisszumokból, hanem a Szeretet önfeláldozásából. Követőkre vár!

Karácsonyt ünnepelni azt jelenti, hogy befogadjuk itt a földön az Ég meglepetéseit.

Az elmélkedések gondolatait Varga László kaposvári püspök atya facebook-bejegyzéseiből válogattuk.

A naptár innen letölthető