Azok igen zavarba jöttek, és azt mondták: „Ha valóban azt gondoltad, hogy menjünk el, miért fáradoztunk annyit azért, hogy megépítsük a kelliont? Az emberek meg fognak botránkozni rajtunk, és azt fogják mondani: „Ezek az ingatagok már megint elköltöznek!”

Amikor látta, hogy kishitűek, így szólt hozzájuk: „Ha néhányan meg is botránkoznak, mások azonban épülnek rajtunk, és azt mondják: ’Boldogok ezek az emberek:Isten kedvéért mentek el, és mindent megvetettek.’ Aki tehát jönni akar, jöjjön – én ugyanis megyek!” Erre földre borultak, és addig könyörögtek neki, amíg megengedte, hogy vele menjenek.”

Forrás: Az atyák bölcsessége. (Fordította Baán István) Vízöntő könyvek, Holnap kiadó, 1991, 35.o.