A boldogság nagyon érdekes, mély titok. … Jézus a boldogság titkát Isten szeretetében fedi fel. »Boldog a szem, amely látja, amit ti láttok. « Kit vagy mit láttak a tanítványok? Magát Jézust, ahogyan éppen dicsőíti az Atyát, a kicsinyek és a megfáradottak Istenét, akit csak az ismer meg, akinek a Fiú kinyilatkoztatja.

Isten boldog, Ő a boldogság forrása. …

Elsőnek Aquinoi Szent Tamás meghatározásáról gondolkodjunk el: » A boldogság a meglévő értékeknek és személyeknek az elvesztés félelme nélküli birtoklása, és az a bizonyosság, hogy az értékeknek mindig van utánpótlása (a jövőben is), és a személyek halhatatlanok. « Nem könnyű meghatározás. Természetesen nagyon sok veszély fenyegeti a boldogságot, testi, lelki értékeinket, azt a belső bizonyosságot, hogy végső soron nem történhet nagy baj, s amit Istentől ajándékul kaptam, Ő meg is őrzi számomra. Lehet, hogy nem egészen ugyanúgy, ahogy megkaptam, mégis az enyém marad, beépül az életembe. Ez minden valódi értékre, így a földi értékekre is vonatkozik.

Rengeteg külső-belső esemény veszélyezteti az ember belső békéjét, lelki nyugalmát. Túl sok az elbizonytalanító, megingató erő. Érhet betegség, veszteség, legyőzhetetlennek tűnő nehézség. Az ember legfőbb törekvése egy ilyen kiélezett helyzetben, hogy túlélje a kilátástalannak látszó, rettenetesen nehéz megpróbáltatást. Rendkívül fontos, hogy az ember lelke mélyén megmaradjon a bizonyosság: lesz kiút, lesz megoldás! Bárkit érhet baleset, családunkban történhet haláleset, fellángolhat egy halálos betegség, tönkremehet egy jónak tűnő kapcsolat, bármelyikünk elveszítheti a munkahelyét, kudarcot vallhat a gyermeknevelésben. Ezekben a helyzetekben minden testi, lelki energiánkra szükségünk van, hogy túléljük a nehézségeket, kijussunk a sötétségből a fényre.

Tegyünk meg mindent azért a mindennapokban, hogy a boldog emberek közé tartozzunk, és a belső boldogságot továbbadjuk a családban, a munkahelyen, a szomszédságban, sőt így segítsük hazánk, nemzetünk felemelkedését! Ha van néhány ember, aki töretlenül hiszi, hogy elmúlik minden válság, krízis, nehézség, az ő reményük jelenti a többiek számára a kiutat, akik még nem látják a megoldás, a túlélés lehetőségét.”

Forrás: Kerényi Lajos atya: Boldogságra születtünk. Szent Gellért Kiadó, Budapest, 2010, 49-52. old.