Keresztény szemmel rovatunkban az e havi téma kapcsán (Családom – a hátországom) szeretnék konkrét segítséget nyújtani ahhoz, hogy a családok, párok találkozhassanak egymással és Istennel az imában, erőt gyűjtve a minden napi megújuláshoz a szeretetben. Összesen 7 imát választottam ki, hogy a hét minden napjára jusson egy. Az imák Renee Bartolowski gyűjtéséből származnak, Papp Miklós és Ági fordította le őket.

 

  1. Megújítjuk eskünket

 

Uram, összecsukott kézzel jövünk hozzád,

hogy megújítsuk az oltár előtt tett szent eskünket,

hogy szeretjük egymást,

hogy ápoljuk egymást,

 és igazak leszünk egymással

jó időkben és rossz időkben,

betegségben és egészségben,

addig, míg csak mindketten élünk.

 

Add, hogy minden nap tudatosodjon

bennünk a megáldott és szép ígéret.

Áldd meg kapcsolatunkat, édes istenem,

szerelemmel ami teljes és maradandó,

szerelemmel, ami képessé tesz egymás szolgálatára,

hűséggel és egymás iránti tisztelettel,

szerelemmel, mely megajándékoz azzal a képességgel, hogy elfogadjuk személyiségünket

annyira, amennyire örülünk egyediségünknek

szerelemmel, mely képessé tesz minket arra, hogy nagyobb „magasságot” érjünk el együtt,

mint egyedül valaha is elérhetnénk.

 

Uram, kapcsold össze kezeinket a Tiéddel,

A bizalom partner- kapcsolatában,

hogy az életünkben a mindennapi jelenléted

ne csak erősítse kapcsolatunkat,

hanem az egymásra való hagyatkozás

erősödjön és mélyüljön,

minden közös év elteltével. Ámen.

 

  1. Áldd meg otthonunkat!

 

Áldd meg otthonunkat , Uram,

Töltsd meg szereteteddel

és jelenléteddel.

 

Kérünk, jöjj el, és maradj velünk a falak között-

lakj a lelkünkben

és segíts az otthonunkat olyan hellyé alakítani,

ahol egymást táplálni tudjuk és segíteni a növekedésben.

 

Édes uram, támogasd erőfeszítéseinket,

hogy meleg és biztonságot adó menedékké

alakítsuk otthonunkat,

ahol az energiánkat megújíthatjuk,

és felfrissíthetjük lelkünket.

 

Segíts olyan menedékké alakítani,

ahol az aggodalmak feloldódnak,

a mosolyt megosztjuk,

szabadon és nagylelkűen megosztjuk szeretetet.

 

Otthonunk mindig tárt ajtókkal

fogadhassa, barátsággal,

vigasszal és örömmel ajándékozhassa

a barátokat, rokonokat,

az egyedülállókat és a nélkülöző embereket.

 

Segíts olyan hellyé alakítani,

ahol a belépők támaszt nyújtó vállat találhatnak,

hordozó kezeket, és ölelő karokat.

 

Uram, a mi otthonunkat alakítsd olyan szentéllyé,

ahol érezzük jelenlétedet,

és ahol befogadhatjuk szeretetedet. Ámen.

 

  1. Taníts minket egymás szeretetére

 

Olyan könnyű egymást szeretni,

amikor mindketten jól érezzük magunkat-

mikor gyengédek tudunk lenni

és életünk tartalommal bír.

 

Uram, taníts meg minket ugyanilyen mélyen szeretni,

amikor fáradtak vagyunk és savanyúak,

amikor a dolgok tönkremennek.

 

Tanítsd meg nekünk Uram, hogyan szeressük egymást akkor,

amikor egyikünk bántóan viselkedik,

zavaró a jelenléte,

és nehéz őt megérteni.

 

Uram, segíts minket egymást önzetlenül

és mélyen szeretni akkor is, amikor nehéz.

Emlékeztess minket mindig Uram,

hogy éppen akkor, amikor kevésbé érdemeljük meg

egymás szerelmét

gyakran éppen akkor vágyakozunk legreménytelenebbül

egymás szerelmére. Ámen.

 

  1. Az élet korszakai

 

Nézzük az éveket,

ahogy egymás után telnek

és kincsként őrizzük őket.

Uram, időnként azt reméljük, hogy

az órát le tudjuk állítani

és az életünk múlik - vég nélkül.

 

De a földi élet nem örök, ugye Uram?

Az idő értékes – és folyton múlik.

 

Emlékeztess minket erre, Uram, hogy ne

pazaroljunk el egy napot se,

vagy akár csak egy percet is.

 

Add, Uram, hogy minden napot

értékes ajándékodnak tartsuk –

éaz élet ünneplésének becses szelete

és a teljességének örüljünk.

 

Uram, minden új fázis –

a fiatalságunk tavaszától

az életünk őszi korszakának napjáig –

legyen telve megvalósult vágyakkal

és álmokkal, melyek beteljesültek.

 

Így mikor az aratás eljön,

sajnálkozás nélkül tekinthessünk vissza,

és tudjuk, mindent megtettünk,

amit csak tehettünk,

hogy egymás életét

és a szeretett emberek életét

boldogabbá, gazdagabbá, és szebbé tegyük. Ámen.

 

  1. Szembenézünk félelmeinkkel

 

De jó lenne olyan életet élni, amit teljesen

betölt a megingathatatlan bizalom,

sohasem félni, vagy megijedni, vagy bátortalannak lenni!

 

De mint a legtöbb ember, Uram,

mi is kivesszük a részünket az aggodalmakból és félelmekből.

 

Aggódunk családunk egészségéért és biztonságáért,

az anyagiakért, a munkahelyi előremenetelünkért

és a gyermekeinkért.

 

Vannak olyan félelmeink, amelyek nehezek és komolyak,

és vannak olyanok, amelyek nevetségesek.

 

Add meg, mindkettőnknek, Uram,

ne csak azt a bizalmat, mely a félelmekkel való szembenézéséhez kell,

de azt a megértést és együttérzést, mellyel

segítünk párunknak a félelmeivel való megbirkózásban.

 

Tudjuk, Uram, Te vagy a forrása minden bizalomnak.

Taníts meg minket, hogyan merítsünk abból a bátorságból és bizalomból,

melyet Te állandóan adni akarsz nekünk.

 

Add, Uram, hogy felismerjük, ha bátran

szembe merünk nézni az életünkkel

a Te szerető gondoskodásodban bízva,

hogy szembe tudunk nézni bármivel,

amit az élet hoz,

nemcsak könnyebben,

de sokkal nagyobb sikerrel és egységben. Ámen.

 

  1. A mi világunk

 

A világunk időnként olyan kicsi, Uram.

Mi gyakran beburkolódzunk a saját

kényelmünkbe és jólétünkbe,

így elfeledkezünk az ajtónkon kívüli világról. –

a szegények világáról

és az éhínségről , a betegségről

a háborúról –

a szenvedő emberek világáról,

az otthon hiányáról,

az egyedüllétről.

 

Sohasem akarunk a saját érdeklődésünkbe annyira bezárkózni,

hogy elfelejtsünk saját fivéreink és nővéreink támaszai lenni.

 

Sohase legyünk annyira elfoglalva

a saját szerencsénkkel és boldogságunkkal,

hogy elfelejtsük, lehetőségünk van

könnyebbé és boldogabbá tenni

azok életét, akik kevésbé szerencsések, mint mi.

 

Engedd , Uram, hogy emlékezzünk arra,

mi valamennyien felelősek vagyunk

a világ jobb hellyé tételéért,

nem csak a saját gyermekeinkért

de a szomszédok gyermekeiért is,

és a világ gyermekeiért.

 

Segíts nekünk mindig ezt a felelősségtudatot

és jóakaratot szem előtt tartani. Ámen.

 

  1. Hálaima

 

Egyesítjük kezeinket és szíveinket, Urunk

és hálát adunk Neked.

 

Köszönjük minden áldásodat, -

egészségünket és munkánkat,

és az alkalmat, hogy ebben a gyönyörű világban élhetünk.

 

Hálát adunk egymásért,

az életért és az örömért,

és a szerelemért, amit megosztunk egymással.

Hálát adunk gyermekeinkért,

az egyediségükért, a speciális ajándékért, és a lehetőségeikért.

 

Hálát adunk rokonainkért és barátainkért –

a velük való baráti kapcsolatokért, elfogadásukért,

és azért az örömért, amit az életünkbe hoztak.

Köszönjük az otthonunkat,

a kényelmet és a biztonságot,

a megélt örömöt és a létet otthonunkban.

 

Hálát adunk világunkért, amit ajándékoztál nekünk,

a gyönyörűségekért és a bőségért,

ami a szeretetedet és a dicsőségedet sugározza

hálát adunk a gondoskodásodért és az állandó ajándékaidért,

a segítségedért és a vezetésedért

figyelmedért és soha véget nem érő szeretetedért.

 

Drága Urunk, sohase engedd,

hogy ezeket a csodás ajándékaidat

természetesnek tekintsük! Ámen.